1. >Faq
  2. >Kestava kehytis
  3. >Miksi on tarkeaa rajoittaa torjunta aineiden kayttoa

Miksi on tärkeää rajoittaa torjunta-aineiden käyttöä?

Ennusteiden mukaan vuonna 2050 maapallolla asuu noin yhdeksän miljardia ihmistä. Siksi on haastavaa varmistaa, että kaikilla on tarpeeksi ravintoarvoltaan hyvää ruokaa, ja samalla kunnioittaa luontoa. Tästä haasteesta huolimatta, me Bonduellella olemme vakuuttuneita siitä, että torjunta-aineita tarvitaan vain hyvin rajallisesti.

Mitä torjunta-aineet ovat?

Torjunta-aine on yleisnimitys, joka tarkoittaa rikkakasveja, tuholaisia ja sieniä vastaan käytettäviä kemiallisia aineita. Kun tuhoja aiheuttavat tekijät pidetään kurissa, viljelijöiden pellot tuottavat enemmän, sillä torjunta-aineet estävät rikkakasveja kasvamasta, tuhoeläimiä syömästä kasveja ja sieniä tuhoamasta satoa. Näin torjunta-aineet auttavat myös pitämään elintarvikkeiden hinnat kohtuullisina kaikkialla maailmassa. Erilaisia torjunta-aineita ovat: rikkakasvien torjunta-aineet sekä hyönteis- ja sienituhoaineet.

Kuluttajien terveyden suojelemiseksi torjunta-aineiden pitoisuuksia säätelevät säännöt, jotka määrittävät kunkin vaikuttavan aineen raja-arvot (MRL). Raja-arvot on määritetty siten, että torjunta-aineista ei aiheudu vaaraa käyttäjille. Lisäksi Tanskan lainsäädäntö rajoittaa torjunta-aineiden käyttöä.

Bonduelle on itse asettanut toiminnalleen tiukemmat vaatimukset kuin laki edellyttää. Kemiallisia torjunta-aineita käyttäessämme toimimme huolellisesti tarkkojen havaintojen perusteella ja ottaen huomioon aineiden vaikutukset. Käyttö perustuu tutkimuksiin, joissa on osoitettu torjunta-aineiden tarve viljelykasvien terveyden ja tuotantomahdollisuuksien säilyttämiseksi. Kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä harkitaan aina kasvutilanteen mukaan - ja niiden käyttö vähenee koko ajan. Sen ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme myös täysin torjunta-aineettomia vihanneksia.

Mitä keinoja voidaan käyttää torjunta-aineiden sijaan?

Yhdessä maanviljelijäkumppaneidemme kanssa olemme sitoutuneet kestävän maatalouden kehittämiseen keskittyen maaperän ominaisuuksien säilyttämiseen ja kemikaalien käytön vähentämiseen. Meidän tehtävämme on tarjota tukea kylvämisestä sadonkorjuuseen. Annamme hyviin käytäntöihin liittyvää neuvontaa, ja organisaatiomme ansisota voimme jakaa uusimpia tietoja maatalouden eri osa-alueiden välillä. Kehitämme yhdessä maatalouskumppaneidemme kanssa vaihtoehtoisia viljelymenetelmiä, jotka vähentävät etenkin kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä. Vuodesta 2009 lähtien olemme osallistuneet ranskalaiseen testiohjelmaan. Sen ansiosta olemme muun muassa pystyneet kehittyneiden mekaanisten rikkaruohojen kitkentämenetelmien avulla vähentämään kasviensuojeluun liittyvien tuotteiden käyttöä 17 prosentilla vihreissä kasviksissa muuttamatta viljelykasveja.

Tiesitkö tämän? 
Vaihtoehtoiset viljelymenetelmät tarjoavat kemiallisten torjunta-aineiden vähentämisen lisäksi monia muitakin etuja. Ne suojaavat maaperää ja mahdollistavat sen biologisen monimuotoisuuden palautumisen, parantavat veden laatua, pienentävät hiilijalanjälkeä ja ylläpitävät biodiversiteettiä.

Tarjoatteko tuotteita, jotka eivät sisällä torjunta-aineita tai joiden tuotannossa torjunta-aineiden käyttöä on rajoitettu?

Tarjoamme esimerkiksi ilman torjunta-aineita tuotettua maissia ja luomuvihanneksia. Ne molemmat ovat ympäristöystävällisiä, sillä niiden viljelyssä torjunta-aineita käytetään huomattavasti tavallista vähemmän tai ei lainkaan. Luomuvihannesten viljelyssä sitoudumme luopumaan täysin torjunta-aineiden ja synteettisten lannoitteiden käytöstä. Torjunta-aineettomuudesta kertova logo tarkoittaa, että tuotteesta on tehty perusteellinen analyysiraportti, jossa torjunta-ainejäämien määräksi on todettu alle 0,01 mg/kg.