1. >Vuodesta 1853
  2. >Luonto on tulevaisuutemme!

Luonto on tulevaisuutemme!

Maailmanhistoria on täynnä suuria käännekohtia. Tällaisissa käännekohdissa yhteiset ponnistukset paremman tulevaisuuden puolesta muuttavat ihmisten käyttäytymistä ja heidän suhdettaan maailmaan sekä varmistavat edistyksen. Bonduelle on sitä mieltä, että nyt on kasvipohjaisen vallankumouksen aika, ja tämä muutos on väistämätön planeettaamme uhkaavan valtavan haasteen takia. Koska lähitulevaisuudessa maapallolla on yhdeksän miljardia ihmistä ruokittavana, kasvipohjaiset elintarvikkeet ovat ratkaisevassa asemassa tulevien sukupolvien hyvinvoinnin suhteen, sillä ne auttavat ratkaisemaan valmistettavien elintarvikkeiden määriin ja niiden tuotantotapoihin liittyviä ongelmia.

Yhteistyötä luonnon kanssa

Luonto on arvokkainta, mitä meillä on, ja siksi sen kanssa on tehtävä yhteistyötä. Meidän on kuunneltava sen varoituksia ja reagoitava niihin. Ilmastonmuutos, maaperän köyhtyminen, biologisen monimuotoisuuden väheneminen. Nämä ovat vain muutamia niistä seikoista, jotka uhkaavat maapallon tasapainoa ja siten koko ihmiskuntaa. Olemme perheyritys, jonka tähtäin on kaukana tulevaisuudessa ja joka tuottaa elintarvikkeita miljoonille kuluttajille ympäri maailmaa, joten haluamme osallistua aktiivisesti yhteiskunnan kehitykseen. Bonduelle-konsernin määräysvaltaiset osakkaat ja työntekijät pyrkivät yhteistuumin luomaan paremman tulevaisuuden kasvipohjaisten tuotteiden avulla. Me Bonduellella haluamme näyttää tietä, kehittää innovatiivisia ja asianmukaisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan tuottaa ruokaa entistä useammille kunnioittaen samalla planeettaamme ja varmistaen tulevien sukupolvien hyvinvoinnin. 165 vuoden ajan olemme yhdessä kumppaniemme kanssa kehittäneet nykyaikaista kasvituotantoa, joka suojelee vettä, ilmaa, maata ja maaperää. Siksi puolustamme tehokasta, luomutuotantoon pohjautuvaa, älykästä ja yhteisvastuullista teollista maataloutta, joka tuottaa terveellisiä, turvallisia, kestävällä tavalla valmistettuja ja helposti saatavia elintarvikkeita. Olemme sitoutuneita ja innovatiivisia pellosta pöytään, jotta voisimme luoda paremman tulevaisuuden kasvipohjaisten elintarvikkeiden avulla. Olemme vakuuttuneita siitä, että luonto on tulevaisuutemme.

Lähde : www.bonduelle.com