Johdanto

Tässä käytännössä esitellään kuinka BONDUELLE pyrkii varmistamaan Henkilökohtaisten tietojesi turvallisuuden Tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti, johon viitataan tästedes termillä “Tietosuoja-asetus”, ja kuinka BONDUELLE toimii Tietojen Valvojana, sekä kerää ja käyttää henkilötietojasi aina, kun käytät yhtiön verkkosivuja.

 1. Tietoa meistä

1.1. Kuinka pyrimme turvaamaan Henkilötietosi

BONDUELLE pyrkii olemaan mahdollisimman huolellinen Tietoturvan suhteen käsitellessään sivustoillaan kerättyjä Henkilötietoja (esim. vierailijoiden, asiakkaiden, mahdollisten yhteistyökumppaneiden ja työnhakijoiden tietoja, joihin viitataan termillä “Tietojen kohteet”). BONDUELLE sitoutuu tarjoamaan korkealaatuisen Tietosuojan ja noudattamaan kaikkia tietosuoja-asetuksia Käsitellessään Henkilökohtaisia tietoja liiketoiminnassaan.

1.2 Tietosuojaverkostomme ja lakien noudattaminen

BONDUELLE on perustanut konsernille Tietoturvajärjestön ja -verkoston, jonka tehtävä on varmistaa tietosuoja-asetusten noudattaminen, ja jota johtaa maailmanlaajuisesti Tietosuojapäällikkö (yhdessä Tietosuojatoimiston kanssa). BONDUELLE on myös nimittänyt jokaiselle liiketoiminnan yksikölle oman Yksikön Tietosuojavastaavan, jonka tehtävä on valvoa BONDUELLEN yksikköjen (lain vaatimien) tietosuojatoimijoiden ja -virkailijoiden toimintaa (yhdessä paikallisten tietosuojatoimistojen kanssa).

Tämän tietosuojaverkoston lisäksi, BONDUELLE on ottanut käyttöön toimenpiteitä, joiden avulla varmistetaan Tietosuojan säilyminen ja seurataan sen tehokkuutta. BONDUELLE on esimerkiksi suorittanut asiaankuuluvia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä noudattaakseen tietosuojaperiaatteita, kuten luonut yhtiön sisäisiä käytäntöjä ja toimintamalleja, joiden tarkoitus on lisätä työntekijöiden tietoutta Henkilötietojen turvaamiseen liittyen, ja opettaa kuinka tietosuoja-asetuksia käytännössä noudatetaan ja lain noudattamista valvotaan. BONDUELLE on myös kouluttanut työntekijöitään tietosuoja-asioissa.

1.3 Tietosuojaan liittyvät periaatteemme

BONDUELLE suorittanut asiaankuuluvia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä toteuttaakseen tehokkaasti tietosuojaperiaatteita ja noudattaakseen Tietosuoja-asetusta (2016/679), sekä suojellakseen Tietojen kohteen vapauksia ja oikeuksia tietojen keruuhetkestä alkaen ja niiden muun Käsittelyn aikana.

BONDUELLE kerää ja käsittelee Henkilökohtaisia tietojasi määriteltyihin, selkeisiin ja laillisiin tarkoituksiin. Kerättyjä Henkilötietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin. Henkilötiedot ovat riittäviä, olellisia ja rajattu vain niihin tietoihin, joita välttämättä tarvitaan siinä tarkoituksessa, johon Henkilötietoja on kerätty. Tietojen kohteiden Henkilötiedot käsitellään laillisesti, oikeudenmukaisesti ja rehellisesti. Henkilötiedot ovat riittäviä ja niitä voidaan tarvittaessa korjata ja päivittää.

Lisäksi BONDUELLE sitoutuu kunnioittamaan kaikkia muita vallitsevien lakien periaatteita tämän Käytännön seuraavan kohdan mukaisesti, erityisesti niitä jotka koskevat Tietojen kohteen oikeuksia, Henkilötietojen säilytystä ja kansainvälistä Henkilötietojen siirtoa.

 1. KUINKA KERÄÄMME JA KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?


2.1 Milloin keräämme henkilötietojasi?

Saatat luovuttaa meille tietojasi kun vierailet verkkosivustoillamme. Tässä yhteydessä BONDUELLE luultavasti kerää Henkilötietojasi seuraavalla tavalla:

 • Kun liikut sivustoillamme (esim. teknisiä tietoja, kuten IP-osoitteita ja käyttölokeja, joita kerätään evästeiden ja muiden samankaltaisten teknologioiden avulla);
 • Kun luot tilin jollakin sivustollamme;
 • Kun otat yhteyttä asiakaspalveluumme, pyydät alennusta, teet valituksen tai otat meihin yhteyttä muissa asioissa ja kommunikoit BONDUELLEN asiakaspalvelutiimien kanssa;
 • Kun ostat tuotteitamme ja valmisteitamme verkkokauppamme sivustoilta;
 • Kun lähetät hakemuksen päästäksesi mukaan välittäjiemme tai tuottajiemme verkostoon tai teet yhteistyöehdotuksen;
 • Kun tilaat uutiskirjeemme;
 • Kun osallistut kilpailuun, markkinointikampanjaan, testiin tai kyselyyn;
 • Kun haet töitä osiossa “liity joukkoomme” ;
 • Kun muutoin lähetät meille henkilötietojasi.

2.2. Mitä teemme Henkilötiedoillasi?

BONDUELLE käyttää henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakkuuden hallintaan: BONDUELLE käyttää Henkilötietoja asiakkuuden hallintaan nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa, sekä erityisesti:
 • Varmistaakseen, että voit käyttää verkkosivustojamme ja henkilökohtaista tiliäsi;
 • Varmistaakseen, että voit ostaa BONDUELLEN tuotteita ja valmisteita heidän verkkokauppansa sivustoilta;
 • Tuottaessaan oston jälkeistä palvelua, joka koskee tilauksia, sekä ostamiasi tuotteita ja valmisteita;
 • Tarjotakseen sinulle alennuksen tuotteesta tai valmisteesta;
 • Vastatessaan mahdolliseen esimerkiksi tuotetta tai valmistetta koskevaan valitukseesi;
 • Saadakseen mielipiteesi jostain tuotteesta tai valmisteesta, erityisesti testien ja kyselyiden välityksellä;
 • Tarjotakseen sinulle mahdollisuuden osallistua kilpailuihin tai muihin markkinointiohjelmiin;
 • Tilastollista analyysiä varten, sekä käyttäjätietojen hallintaan (esim. tietääkseen tilastollisesti enemmän BONDUELLEN eri sivustojen käyttäjistä, ja parantaakseen sivuston toimivuutta ja palvelujensa relevanssia);
 • Saadakseen tietoja evästeiden avulla, tästä aiheesta voi lukea lisää myöhemmin kohdassa 5.
 • Viestinnän hallinta: Saatat myös saada tietoa tai mainosviestejä BONDUELLELTA ja/tai muilta yhtiöiltä, jotka koskevat erityisesti tuotteita tai sinua mahdollisesti kiinnostavia tapahtumia, joiden lähettämiseen olet pyydettäessä antanut luvan ja joista sinulla on suoramarkkinointiin liittyvien lakien nojalla oikeus kieltäytyä. Näitä viestejä voidaan lähettää sähköisesti, postitse tai puhelimitse (puhelut, SMS, MMS).
 • BONDUELLEN verkoston ja yhteistyökumppanuuksien hallinta: BONDUELLE kerää Henkilötietojasi kirjatakseen sinut asiakkaaksi/yhteistyökumppaniksi, vastatakseen tiedusteluihisi ja sen jälkeen asiakkuutesi hallintaan.
 • Palkkaus ja Henkilöstöhallinto: BONDUELLE kerää Henkilötietojasi verkkosivujensa “rekrytointi” -osiossa voidakseen arvioida ja käsitellä työhakemuksesi. Jos hakemus ei johda palkkaukseen, Henkilötiedot säilytetään alla olevan kohdan 2.5 mukaisesti. Jos hakemus johtaa palkkaukseen, Henkilötietosi siirretään pätevälle henkilöstöhallintopalvelulle henkilöstöprosessia varten ja niitä käsitellään Henkilöstökäytäntöjen mukaisesti.

Huomaathan, että tähdellä merkityt tekstikentät ovat pakollisia. Ilman näitä tietoja BONDUELLE ei voi käsitellä käyttäjien (myös työnhakijoiden) pyyntöjä/tilauksia . BONDUELLE tarvitsee nämä tiedot sopimuksen luomiseksi ja laillisten velvollisuuksiensa täyttämiseksi. Kaiken muun tiedon luovuttaminen on vapaaehtoista.

2.3 Minkä lain nojalla keräämme Henkilötietojasi?

BONDUELLEN tietoihin liittyvä Käsittelyprosessi keskittyy pääasiassa laillisiin mainostamistarkoituksiin, asiakkaiden mieltymysten ymmärtämiseen tarjousten räätälöinnissä, asiakkaiden yhteydenottoihin vastaamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Lisäksi tiedon Prosessointia tarvitaan Tietojen kohteiden kanssa tehtyjen tai heitä koskevien sopimusten toteuttamiseen, sekä Tietojen kohteiden lähettämien pyyntöjen täyttämiseen ennen sopimuksen tekemistä ja silloin, kun tiedon Käsittelyä vaaditaan laillisten velvollisuuksien täyttämisessä. On myös yksinkertaisesti BONDUELLEN etujen mukaista verkostoitua ja solmia yhteistyösopimuksia, sekä palkata työntekijöitä parhaan mahdollisen liiketoiminnan takaamiseksi. Joissakin tapauksissa BONDUELLE saattaa pyytää suostumustasi johonkin tiedon Käsittelyprosessiin. Kaikissa tapauksissa BONDUELLE varmistaa, että tietojen käsittely tapahtuu Tietoturva-asetusten asettamissa rajoissa (myös mahdollinen suostumuksen pyytäminen).

 • Kenelle jaamme henkilötietojasi?
 • Henkilötietojasi saa käyttöönsä: BONDUELLE saattaa jakaa Henkilötietojasi seuraavanlaisten tahojen kanssa (jakaessaan Henkilötietoja BONDUELLE noudattaa kaikkia laillisia, teknisiä ja organisaation asettamia vaatimuksia varmistaakseen Henkilötietojesi tietoturvan):
 • kolmansille osapuolille, jos BONDUELLE vastaanottaa laillisen vaatimuksen joltakin oikeuslaitokselta tai viranomaiselta soveltuvia lakeja noudattaen.

BONDUELLE saattaa myös välittää Henkilötietojasi tuottajilleen ja palveluntarjoajilleen, sekä muille BONDUELLEN yksiköille (ja niiden mahdollisille palveluntarjoajille) kohdassa 2.2 mainituissa tarkoituksissa, erityisesti tuottaakseen sinulle tilaamasi palvelut, kehittääkseen BONDUELLEN liiketoimintaa, sekä lähettääkseen sinulle tietoa ja tarjouksia erityisesti niistä tuotteista ja tapahtumista, jotka saattaisivat kiinnostaa sinua, mikäli olet aiemmin antanut luvan tällaisten viestin lähettämiseen.

BONDUELLE ei jaa henkilökohtaisia tietojasi kolmansille osapuolille, vaan ainoastaan sen tuottajien ja palveluntarjoajien kanssa kohdan 3 mukaisesti, erityisesti jos kyse on kilpailujen järjestämisestä, kuluttajatesteistä tai muista markkinointitoiminnoista, hostauksesta tai IT-tuesta.

 • Henkilötietojesi kansainväliset siirrot: Koska kaikissa maissa ei vallitse samat tietosuoja-asetukset kuin siinä, jossa sinä olet alun perin tietojasi luovuttanut, BONDUELLE pyrkii varmistamaan, että Henkilötietojasi suojellaan mahdollisimman tarkasti tiukimpia lakeja noudattaen. Tässä suhteessa BONDUELLE käyttää toiminnassaan yleisiä sopimusehtoja (Euroopan komission tai muun pätevän valvontaviranomaisen asettamia), sekä muita asiaankuuluvia suojia tapauksittain, kun Henkilötietojasi siirretään EU:n ulkopuolelle maahan, jossa ei ole tarvittavan korkeat tietosuoja-asetukset. Toimitamme sinulle pyydettäessä kopion edellä mainituista varotoimenpiteistä (katso kohta 8 alla).

2.5 Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

BONDUELLE säilyttää Henkilötietojasi liiketoimintansa harjoittamisessa vain niin kauan kuin se on tarpeellista ja käyttää niitä vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. BONDUELLE säilyttää Henkilötietojasi vain vallitsevien lakien sallimissa rajoissa, ja lisäksi:

 • Mikäli otat meihin yhteyttä ja jätät meille kysymyksen/pyynnön, säilytämme Henkilötietojasi kunnes olemme Käsitelleet kysymyksesi/pyyntösi; Mikäli kysymyksesi/pyyntösi liittyy tuotetta tai palvelua koskevaan valitukseen, saatamme säilyttää olellisia Henkilötietojasi kolme (3) vuotta;
 • Säilytämme Henkilötietojasi mainostarkoituksessa, kunnes itse peruutat uutiskirjeemme tilauksen, tai paikallisten asetusten ja ohjeistuksen mukaisen ei-aktiivisen jakson jälkeen. Tällaisessa tapauksessa säilytämme vain ne tiedot, joita tarvitsemme, mikäli käytät oikeuttasi valittaa asiasta paikallisten asetusten ja ohjeistusten mukaisesti. Jos olet asiakkaamme, säilytämme Henkilötietojasi asiakashallintaan kolme (3) vuotta viimeisestä kontaktista, ja seitsemän (7) vuotta tilausarkistoissa ja laskutustiedoissa verotuksellisista syistä;
 • Jos olet välittäjämme, liikekumppanimme tai yksi tuottajistamme, säilytämme Henkilötietojasi yhteistyömme ja sitä seuraavien kahdentoista (12) kuukauden ajan, jonka jälkeen tietojasi säilytetään arkistoissa voidaksemme toimia laillisten vaatimusten mukaisesti, mutta myös laillisten asetusten sallimissa rajoissa (verotuksellisista syistä säilytämme tietoja seitsemän (7) vuotta);
 • Sivustoillamme luomaasi käyttäjätiliin liittyvät Henkilötiedot säilytämme 12 kuukautta siitä ajankohdasta, jolloin suljet tilisi.
 • Niiden työnhakijoiden tiedot, joiden hakemukset eivät ole johtaneet palkkaukseen säilytetään heidän luvallaan kaksitoista (12) kuukautta; palkattujen hakijoiden Henkilötietoja säilytetään työntekijöiden tietojen säilytystä koskevien sääntöjen mukaisesti ja tästä kerrotaan työntekijöille erikseen.
 • Lue lisätietoja Bonduellen evästeiden käytöstä kohdasta 5.
 1. Kuinka TURVAAMME Henkilötietosi?

BONDUELLE on tehnyt tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen Henkilökohtaisten tietojesi tietosuojan oikeuksiesi ja vapauksiesi takaamiseksi, ja erityisesti suojellakseen Henkilötietojasi tahattomalta tai laittomalta tuhoamiselta, menettämiseltä, muuntelulta, luvattomalta luovutukselta tai tietovuodolta. Samat tietosuoja-asetukset pätevät myös niihin BONDUELLEN palveluntuottajiin, jotka pääsevät toiminnassaan BONDUELLEN kanssa käsiksi Henkilökohtaisiin tietoihisi. Lisäksi jokaisen BONDUELLEN työntekijän on käsiteltävä tietoonsa saamiaan Henkilötietoja ehdottoman luottamuksellisina.

 1. Lasten henkilötiedot

BONDUELLE ei tieten tahtoen kerää, säilytä tai käytä alle 16-vuotiaiden lasten Henkilötietoja. Mikäli alaikäisen tietoja on kerätty sivustojemme välityksellä ilman tämän henkilön huoltajan suostumusta, alaikäisen henkilön laillinen edustaja voi edustaa alaikäisen oikeuksia tämän puolesta tai nimissä. Ota tällaisessa tapauksessa meihin yhteyttä.

 1. Tietoa EVÄSTEISTÄ
 • Mitä evästeet ovat?

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetsivusto tallentaa käyttäjän tietokoneelle tai laitteelle. Evästeitä käytetään yleisesti sivustojen rakentamisessa ja kehittämisessä, kohdemainonnan ja henkilökohtaisesti kiinnostavan sisällön tarjoamisessa, ja ne keräävät sivustojen omistajille erilaisia tietoja.

Kun vierailet BONDUELLEN sivustoilla, sinusta kerätään Henkilökohtaisia tietoja, kuten IP-osoitteesi ja tietoja mieltymyksistäsi evästeiden, serverilokin ja muun tämän tyyppisen teknologian avulla.

 • Kuinka käytämme evästeitä?

BONDUELLE saattaa kerätä evästeiden avulla Henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Teknisiin tarkoituksiin (esim. tunnistaakseen selauskertoja, muistaakseen asetuksia ja mieltymyksiä, muistaakseen internetissä lomakkeisiin täyttämiäsi tietoja, jne.);
 • Tilastollista analyysia ja verkkoliikenteen valvomista varten (esim. parantaakseen sivustojen toimivuutta ja palvelujemme relevanssia, käyttäjien selaustietojen analysointia varten tutkimalla millä sivuilla käyttäjät vierailevat ja kuinka usein, jne.)
 • Jakaaksemme tietoa sivustoillamme mainostaville tahoille, jotta voisimme tarjota sinua kiinnostavaa kohdennettua mainontaa sen perusteella millä sivustoilla olet aiemmin vieraillut (kohdemainontaa evästeiden avulla);
 • Maantieteelliseen sijaintiin liittyvien tietojen saamiseen, jotta voimme suositella sinulle oman alueesi liikkeitä ja alueellasi saatavilla olevia tuotteita.
 • Kuinka voit suojata tietokoneesi evästeiltä?

Sinulla on oikeus estää evästeiden avulla tehtävä Henkilötietojesi Kerääminen. Voit tehdä sen muuttamalla selaimesi asetuksia ja estämällä evästeiden tallentaminen.

Kaikki uusimmat selaimet sallivat evästeiden estämisen. Nämä asetukset löytyvät yleensä selaimesi kohdasta “työkalut”, “valinnat”, “ohje” ja “asetukset”. Alla olevista linkeistä löydät lisätietoja siitä, kuinka evästeet voi estää kussakin selaimessa.

 • Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 • Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

 • Safari:

https://support.apple.com/en-gb/HT201265 

Jos rajoitat evästeiden käyttöä, se todennäköisesti muuttaa selaustoimintoja ja estää sinulta pääsyn joihinkin palveluihin, joiden käyttöön vaaditaan suostumus evästeisiin. Tarvittaessa ja lakien salliessa, voimme irtisanoutua kaikesta vastuusta palvelussamme esiintyvistä häiriöistä, jotka aiheutuvat siitä, ettemme evästeiden estämisen tai poistamisen vuoksi pysty keräämään tarvitsemiamme tietoja.

 1. Tietoturvaan liittyvät oikeutesi

Sinä voit milloin tahansa ottaa yhteyttä BONDUELLEEN ja käyttää oikeuttasi nähdä, korjata, poistaa tai siirtää Henkilötietojasi, sekä rajoittaa ja kieltää Henkilökohtaisten tietojesi käytön Tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti. Sinulla on myös oikeus kieltäytyä Henkilötietoihisi pohjautuvasta suoramarkkinoinnista ja milloin tahansa pyytää, että BONDUELLE lopettaa mainosmateriaalin lähettämisen. Jos Käsittely tapahtuu luvallasi, sinulla on oikeus perua lupa milloin tahansa.

Harjoittaaksesi oikeuksiasi, voit lähettää viestin BONDUELLEN tietosuojavastaavalle tai käyttää alla olevia yhteystietoja (katso kohta 8). Voidaksemme vastata pyyntöösi, sinun tulee kertoa meille seuraavat tiedot itsestäsi: nimi, sähköpostiosoite tai kotiosoite, sekä muita tarvittavia tietoja, jotta voimme vahvistaa henkilöllisyytesi.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus Tietosuojaneuvostolle, jos vallitsevia tietosuoja-asetuksia on rikottu.

 1. Muutokset KÄYTÄNTÖIHIN

BONDUELLE voi muuttaa näitä Käytäntöjä milloin tahansa. Mikäli BONDUELLE muuttaa näitä Käytäntöjä, nämä muutokset julkaistaan tämän Käytännön tuoreimmassa versiossa ja päivitetty versio astuu voimaan heti sen julkaisemisen jälkeen.

BONDUELLE ilmoittaa sinulle tehdyistä muutoksista julkaisemalla ne Henkilötiedot-osiossa. Tärkeämmistä muutoksista BONDUELLE lähettää sinulle myös sähköpostia tai muuta viestiä.

Huomaathan, että BONDUELLE pyrkii olemaan käyttämättä Henkilötietojasi muihin kuin edellä mainittuihin alkuperäisiin tarkoituksiin, ellei se ole laillisesti sallittavaa.

 1. KYSYMYKSET/YHTEYDENOTTO

Mikäli sinulla on tätä käytäntöä tai BONDUELLEN Henkilötietojen käsittelyä ja käyttöä koskevia kysymyksiä tai kommentteja, tai tahdot käyttää oikeuttasi rajoittaa Henkilötietojesi käyttöä, ota yhteyttä BONDUELLEN tietosuojavastaavaan tai laita sähköpostia seuraavaan osoitteeseen: Data-Privacy-BNE@bonduelle.com

 1. MÄÄRITELMÄT

BONDUELLE  : Bonduelle Northern Europe toimii Valvojana.

Henkilötiedot : viittaa kaikkeen tietoon, joka liittyy Tiedon kohteeseen.

Tiedon kohde : viittaa tunnistettuun tai tunnistettavaan luonnolliseen henkilöön, jonka Henkilötiedoista on kyse. Tunnistettava luonnollinen henkilö on ihminen, jonka voi tunnistaa, suoraan tai epäsuorasti, erityisesti henkilötietojen, kuten nimen, sosiaaliturvatunnuksen, paikkatietojen, verkkotunnusten (myös IP-osoitteen ja lokikirjan) perusteella, mutta myös yhden tai useamman fyysisen, fysiologisen, geneettisen, henkisen, ekonimisen, kulttuurisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

Valvoja : BONDUELLE on se entiteetti, joka määrittelee Henkilötietojen Käyttötavan ja käyttötarkoituksen.

Käsittelijä : on se entiteetti, joka käsittelee Henkilötietoja Valvojan puolesta.

Käsittely : viittaa kaikkiin Henkilötietoihin liittyviin operaatioihin, sekä automaattisiin että manuaalisiin, esimerkiksi tiedon keräämiseen, tallentamiseen, järjestämiseen, rakentamiseen, säilyttämiseen, muuntamiseen ja muuttamiseen, hakuun, arviointiin, käyttöön, luovuttamiseen ja välittämiseen, levittämiseen tai muuten saataville tuomiseen, kohdistamiseen tai yhdistämiseen, rajaamiseen, poistamiseen tai tuhoamiseen.

Luovutus : viittaa Henkilötietojen siirtämiseen taholta toiselle. Henkilötietojen luovutus voi tapahtua kommunikoinnin tuloksena, kopiona, siirtona tai luovutuksena tietoverkon välityksellä, mutta myös tietokantojen etäyhteyden välityksellä tai kun tietoja siirretään paikasta toiseen paikan tyypistä riippumatta (esim. tietokoneen kiintolevyltä palvelimelle).